In de documenten betreffende de ‘Algemene voorwaarden’ en het ‘Privacy statement’ is de toon best koel en zakelijk van aard. Daarom kies ik, Frouke Vermeulen, ervoor mij in deze disclaimer op een meer persoonlijke manier tot jou, de klant en bezoeker van mijn website, te richten.

In de ‘Algemene voorwaarden’ vind je als klant enkele wettelijke bepalingen terug die zowel jou als klant en mij als ondernemer duidelijk wijzen op onze rechten en plichten. Het ‘Privacy Statement’, kort opgenomen in de algemene voorwaarden, wordt ook apart vermeld omdat ik het belangrijk vind dat je als bezoeker goed geïnformeerd wordt over wat er met je gegevens gebeurt.

Doel van mijn website

Mijn website heeft als doel zo helder mogelijk mijn diensten en producten aan jou voor te stellen. Daarnaast wil ik je als be-zoeker ook zo goed mogelijk informeren en antwoord bieden op eventuele vragen. Mijn website moet dienst doen als platform waarop je via verschillende manieren contact met mij kan opnemen.

Veiligheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid

Ik stel alles in het werk om een website aan te bieden die voor jou als bezoeker gebruiksvriendelijk, veilig en toegankelijk is en met een vlotte werking bezocht kan worden. Ik verbind er mij als leverancier van producten en diensten echter niet toe om mijn website als een doel of product op zich te beschouwen, enkel als middel.

Hoewel ik maatregelen tref om jouw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen gebeurt een bezoek of een download (indien beschikbaar) steeds op eigen risico. Dit betekent concreet dat ik geen aansprakelijkheid draag voor eventuele schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, verlies van data of schade aan het computersysteem, ongeacht het bestaan van overmacht.

Inhoud van mijn website

Ik stel persoonlijk de inhoud van mijn website met de grootste zorgvuldigheid samen. Vaak betreft het een selectie van informatie om zo passend mogelijk te beantwoorden op jouw potentiële vragen. Omdat de teksten op mijn website vaak gelimiteerd zijn en daarom nuancering of context kunnen mankeren stel ik mezelf niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je als bezoeker lijdt ten gevolge van de door mij verschafte informatie.

Indien je ontdekt dat bepaalde inhoud op mijn website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, zou ik je willen vragen om mij dit zo spoedig mogelijk te melden zodat ik gepaste maatregelen kan treffen.

Verder heb ik het recht om de toegang tot mijn website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. In principe gebeurt dit uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Gebruik van mijn website

Aan jou als bezoeker van mijn website zou ik willen vragen bewust te zijn van handelingen die mogelijks een schadelijke impact op de goede werking en veiligheid van mijn website en het gebruik ervan tot gevolg hebben. Zo mag mijn website niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze waarmee jij geïnformeerd wordt of waardoor jij een bestelling of reservatie kan plaatsen. Ik sta niet toe dat jij mijn website gebruikt om informatie van andere bezoekers op grote schaal te verzamelen, noch om jouw informatie aan andere bezoekers te verspreiden zonder voorafgaande toestemming waaronder ongevraagde, ongepaste en/of commerciële reacties zoals junk mail, spam en kettingbrieven. Ook de verspreiding van schadelijke software, computervirussen, malware, worms, trojans of cancelbots valt hieronder.

Intellectuele eigendom

De inhoud van mijn websites en de door mij ontwikkelde producten en diensten zijn het gevolg en tevens een combinatie van een jarenlange ervaring en/of opleiding en mijn intrinsieke intelligentie en creativiteit. Het spreekt voor zich dat de inhoud van mijn website auteursrechtelijk beschermd is zoals voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Onder de inhoud van mijn website wordt in de ruime zin begrepen alle teksten, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, ideeën, notities, artikels en blogberichten. Deze opsomming is niet exclusief. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van mijn website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Elk van mijn commerciële namen die ik gebruik op mijn website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Als bezoeker van mijn website krijg je beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van mijn website en diens inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Ik hecht erg veel belang aan mijn intellectuele eigendomsrechten en tref dan ook alle mogelijke maatregelen om deze te beschermen. Ik zal inbreuk op deze rechten dan ook vervolgen.

Typ en druk op Enter om te zoeken.